Lähiopetus jatkuu 1.2. / Classroom studies resume 1.2.

Hei!

Koronakoordinaatioryhmä on päättänyt alle 20-vuotiaiden harrastustoiminnan avaamisesta. Pääsemme aloittamaan lähiopetukset ensi maanantaista 1.2. alkaen. 20-vuotiaasta ylöspäin olevat oppilaat jatkavat etätunteja toistaiseksi.

Koronapandemia kuitenkin jatkuu ja pyydämmekin oppilaita noudattamaan alla olevia turvakäytänteitä tunneillemme tullessa. Seuraamme tilannetta ja olemme yhteydessä mahdollisista muutoksista.

ESTRADAN KORONAOHJEISTUS KEVÄT 2021

Noudatamme toiminnassa seuraavia periaatteita ja lähetämme erikseen tarvittaessa opetuspaikkakohtaiset tarkemmat ohjeistukset.

Käsihygienia

 • oppilaat desinfioivat kädet tunnille tullessa ja sieltä poistuessa
 • opettajat desinfioivat opetusvälineitä tuntien välillä

Lähikontaktit

 • toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi

Maskien käyttö

 • ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle
 • maskia käytetään soittotunnilla sekä vähintään tanssitunnille tultaessa ja poistuttaessa, maskia voi käyttää myös opetuksen aikana

Odotus- ja pukutilojen käyttö

 • saattajat, kuten vanhemmat eivät tule sisätiloihin, alle kouluikäisten osalta erityisjärjestely
 • mikäli erityistapauksessa tulet odotus- tai pukutilaan, on sinulla oltava maski
 • toivomme oppilaiden saapuvan tunnille vasta juuri ennen oman tunnin alkua
 • odotus- ja pukutilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön, vaatteet tulee vaihtaa ja vesipullot tulee täyttää kotona
 • opettaja on opetustilassa, eikä hän voi valvoa odotus- ja pukutilojen käyttöä tuntien aikana, oppilaiden ja vanhempien tulee huolehtia turvaväleistä ja maskien käytöstä omatoimisesti

Sairastapaukset ja tuntien korvaukset

 • Sairaana et voi tulla tunnille.
 • Jos soitinoppilas on karanteenissa, sairas tai kuuluu riskiryhmään, voidaan tunti järjestää etänä (myös ryhmätunneilla oppilas saa osallistua/seurata tuntia etäyhteydellä). Tästä tulee olla yhteydessä opetuspäivänä opettajaan klo 9.00 mennessä. Pidemmästä etäopetusjaksosta tulee sopia maanantaihin mennessä.
 • Tanssioppilas voi sairaustapauksessa tai karanteenissa olla etäyhteydellä mukana tai sopia korvaustunnista. Poissaolo on mahdollista korvata vasta, kun nykyiset koronarajoitukset poistuvat. Etänä osallistumisesta tulee olla yhteydessä opettajaan opetuspäivänä klo 9.00 mennessä. Pidemmästä etäopetusjaksosta tulee sopia maanantaihin mennessä.

Ole tarvittaessa yhteydessä toimistoon: toimisto@estrada.fi

Puhelimitse tavoitat meidät numerosta 0407475738 (Ma-To 10-15)

Opettajien yhteystiedot: etunimi.sukunimi@estrada.fi

Hi!

The Metropolitan Area coronavirus coordination group has decided to open recreational activities for people under 20 starting 1.2. We will therefore resume normal classroom teaching from Monday. Students aged 20 or over will continue distance classes.

However, the corona pandemic continues and we ask students to follow the safety practices below as they come to class. We monitor the situation and are in touch about possible changes.

ESTRADA COVID-19 GUIDELINES SPRING 2021

We follow the following principles in our operations and, if necessary, send more detailed instructions for each location.

Hand hygiene

 • students disinfect hands as they enter and leave class
 • teachers disinfect instruments between lessons

Close contacts

 • the lessons are carried out in such a way that close contacts can be avoided or significantly reduced

Use of masks

 • instructors and those over 12 years of age use a face mask if the person does not have a health reason to using a face mask
 • the mask is used during the lesson and at least when entering and leaving the dance class, the mask can also be used during teaching

Use of waiting and changing rooms

 • escorts, such as parents, do not come indoors. An exception with under school age children can be made when needed
 • if you need to come to the waiting or dressing room, you must have a mask
 • we hope students do not arrive for class until just before the start of their class
 • the use of waiting and changing rooms is limited to what is necessary, clothes should be changed and water bottles should be filled at home
 • the teacher is in the teaching room and cannot control the use of waiting and dressing rooms during lessons, students and parents must take care of safety intervals and use masks on their own

In cases of illness or quarantine

 • When sick, you can’t come to class.
 • If a music student is quarantined, ill or at risk, the lesson can be arranged remotely (also in group lessons the student is allowed to attend / follow the lesson remotely). This must be informed to the teacher by 9.00 on the teaching day. A longer distance learning period must be agreed by Monday.
 • In the event of illness or quarantine, the dance student can join the class online or make-up the class at a later point. Make-up lessons are possible, when the current restrictions are lifted. For online classes, you must contact the teacher by 9:00 on the teaching day. A longer distance learning period must be agreed by Monday.

If necessary, contact the office: toimisto@estrada.fi

You can reach us by phone at 0407475738 (Mon-Thu 10-15)

Teachers’ contact information: firstname.lastname@estrada.fi

Julkaistu kategorioissa:

Lukuvuosi | 2021-2022

 

Syyslukukausi alkaa 23.8.2021
Kevätlukukausi alkaa 10.1.2022