MUSIIKKI

Bassokitara

Opetuksen kuvaus

Opetusmuodot: Yksityis-, pari- ja ryhmäopetus.

Basso on merkittävä bändisoitin ja sillä on tärkeä rooli lukuisissa musiikkityyleissä. Tunneilla keskitytään eri tyylien säestämiseen yksin tai ryhmässä.


Tavoitteet ja sisältö

 • perehdytään monipuolisesti bassonsoittoon kevyen musiikin näkökulmasta
 • tutustutaan eri musiikkityyleihin
 • tutustutaan erilaisiin soittotapoihin
 • kannustetaan kuuntelemaan laaja-alaisesti musiikkia
 • annetaan valmiuksia yhtyesoittoon
 • annetaan valmiuksia improvisointiin

Oppilas oppii

 • virittämään kitaran
 • bassonsoiton tekniikan perusteita
 • perusrytmiikka
 • hahmottaman rakenteita
 • soittamaan bassokulkuja
 • lukemaan nuotteja
 • esiintymistaitoa; esiintyminen 1-2 matineassa tai luokkakonsertissa lukukauden aikana

Soitinkohtaiset opetussuunnitelmat

Jokaisessa soittimessa opetuksen tavoitteita ja sisältöjä painotetaan kunkin oppilaan omien lähtökohtien ja mielenkiinnon mukaan. Ensiarvoisen tärkeää on, että oppilaalla on mahdollisuus säännölliseen kotiharjoitteluun. Tämä edellyttää, että oppilaalla on kotona:

 • soitin
 • nuottiteline
 • harjoittelemiseen vaatima rauha

Estrada järjestää oppilailleen maksutonta musiikin perusteiden opetusta, jota suositellaan soitinoppilaille soitinopiskelun tueksi.

Tasosuoritukset
Estradassa on mahdollista suorittaa Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton määritysten mukaisia tasosuorituksia. Tasosuoritusten tekeminen vaatii pitkäjänteistä ja säännöllistä harjoittelua. Mikäli oppilas on kiinnostunut tasosuorituksista, hän saa lisätietoja omalta opettajaltaan.

 

Lukuvuosi | 2019-2020

Syyslukukausi alkaa 19.8.
Kevätlukukausi alkaa 13.1.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2019-2020 on alkanut.

Uusi tanssisalimme on avattu Läkkitorille, Sellon läheisyyteen!

Haluatko ilmoittautua Estradaan?

Oppilaat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Otamme vastaan ilmoittautumisia koko lukuvuoden ajan. Lue lisää opiskelusta Estradassa sekä opetuksemme tavoitteista ja toimintatavoista.