Bassokitara

Tavoitteet ja sisältö
 • perehdytään monipuolisesti bassonsoittoon kevyen musiikin näkökulmasta
 • tutustutaan eri musiikkityyleihin
 • tutustutaan erilaisiin soittotapoihin
 • kannustetaan kuuntelemaan laaja-alaisesti musiikkia
 • annetaan valmiuksia yhtyesoittoon
 • annetaan valmiuksia improvisointiin

 • Oppilas oppii
 • virittämään kitaran
 • bassonsoiton tekniikan perusteita
 • perusrytmiikka
 • hahmottaman rakenteita
 • soittamaan bassokulkuja
 • lukemaan nuotteja
 • esiintymistaitoa; esiintyminen 1-2 matineassa tai luokkakonsertissa lukukauden aikana
 • Yleinen opetussuunnitelma

  Soitinkohtaiset opetussuunnitelmat
  Jokaisessa soittimessa opetuksen tavoitteita ja sisältöjä painotetaan kunkin oppilaan omien lähtökohtien ja mielenkiinnon mukaan. Ensiarvoisen tärkeää on, että oppilaalla on mahdollisuus säännölliseen kotiharjoitteluun. Tämä edellyttää, että oppilaalla on kotona:
 • soitin
 • nuottiteline
 • harjoittelemiseen vaatima rauha

 • Estrada järjestää oppilailleen maksutonta musiikin perusteiden opetusta, jota suositellaan soitinoppilaille soitinopiskelun tueksi.

  Tasosuoritukset
  Estradassa on mahdollista suorittaa Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton määritysten mukaisia tasosuorituksia. Tasosuoritusten tekeminen vaatii pitkäjänteistä ja säännöllistä harjoittelua. Mikäli oppilas on kiinnostunut tasosuorituksista, hän saa lisätietoja omalta opettajaltaan.

  Musiikin varhaiskasvatus

  Yhteissoitto