Kitara

Opetussuunnitelma
 • perehdytään monipuolisesti kitaransoittoon lähinnä kevyen musiikin näkökulmasta
 • tutustutaan eri musiikkityyleihin
 • oppilasta kannustetaan laaja-alaiseen musiikin kuunteluun
 • tutustutaan erilaisiin soittotapoihin
 • annetaan valmiuksia yhtyemusisointiin
 • annetaan valmiuksia improvisointiin

 • Oppilas oppii
 • virittämään kitaran
 • kitaransoiton tekniikan perusteita
 • perusrytmiikkaa
 • melodiasoittoa sekä säestystä
 • äänen perusdynamiikkaa
 • yleisimpiä sointuotteita
 • soundin muokkaamista sähkökitaran ja vahvistimen avulla
 • nuotinlukua, tabulatuureja sekä kappaleiden rakenteiden hallintaa
 • esiintymistaitoa; esiintyminen 1-2 matineassa tai luokkakonsertissa lukukauden aikana
 • Yleinen opetussuunnitelma

  Soitinkohtaiset opetussuunnitelmat
  Jokaisessa soittimessa opetuksen tavoitteita ja sisältöjä painotetaan kunkin oppilaan omien lähtökohtien ja mielenkiinnon mukaan. Ensiarvoisen tärkeää on, että oppilaalla on mahdollisuus säännölliseen kotiharjoitteluun. Tämä edellyttää, että oppilaalla on kotona:
 • soitin
 • nuottiteline
 • harjoittelemiseen vaatima rauha

 • Estrada järjestää oppilailleen maksutonta musiikin perusteiden opetusta, jota suositellaan soitinoppilaille soitinopiskelun tueksi.

  Tasosuoritukset
  Estradassa on mahdollista suorittaa Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton määritysten mukaisia tasosuorituksia. Tasosuoritusten tekeminen vaatii pitkäjänteistä ja säännöllistä harjoittelua. Mikäli oppilas on kiinnostunut tasosuorituksista, hän saa lisätietoja omalta opettajaltaan.

  Musiikin varhaiskasvatus

  Yhteissoitto