Laulu

Opetuksen tavoitteet klassinen/kevyt laulu:
 • oppilas ymmärtää ryhdin ja oikeanlaisen hengityksen merkityksen laulussa
 • oppii tuntemaan omaa ääntään
 • tutustuu oman kehonsa toimintaan
 • oppii laulussa käytettävää hengitystekniikkaa hengitysharjoitusten avulla
 • oppii musiikillista ilmaisua
 • oppii laulutekniikkaa
 • oppii tulkintaa
 • oppii hallitsemaan jännitystään
 • oppii äänenhuoltoon liittyviä asioita
 • saa kokemusta säestyksen kanssa laulamisesta
 • oppilaan sävelkorva kehittyy

 • Opetuksen tavoitteet/klassinen laulu:
 • oppilas oppii klassisen laulun ja terveen äänenkäytön perusteita
 • oppilas tutustuu klassisen laulun perusohjelmistoon, mm. antiikin aariat, suomalaiset laulut, lied ja ooppera
 • oppilas oppii Vaccain harjoituksia

 • Opetuksen tavoitteet/kevyt laulu:
 • oppilas oppii terveen äänenkäytön merkityksen kevyessä laulussa
 • oppilas tutustuu eri tyyliseen ohjelmistoon, mm. kansanlaulu, laulelma, iskelmä ja pop
 • oppilas oppii fraseerausta eri laulutyyleissä
 • oppilas tutustuu mikrofonin käyttöön ja saa kokemusta siinä

 • Opetuksen sisältö klassinen/kevyt laulu, tunneilla opetellaan kontrolloidusti:
 • ääniharjoituksia
 • hengitysharjoituksia
 • lauluja ja fraaseja niistä
 • rytmejä
 • tekstin lausumista
 • tulkintaa
 • Yleinen opetussuunnitelma

  Soitinkohtaiset opetussuunnitelmat
  Jokaisessa soittimessa opetuksen tavoitteita ja sisältöjä painotetaan kunkin oppilaan omien lähtökohtien ja mielenkiinnon mukaan. Ensiarvoisen tärkeää on, että oppilaalla on mahdollisuus säännölliseen kotiharjoitteluun. Tämä edellyttää, että oppilaalla on kotona:
 • soitin
 • nuottiteline
 • harjoittelemiseen vaatima rauha

 • Estrada järjestää oppilailleen maksutonta musiikin perusteiden opetusta, jota suositellaan soitinoppilaille soitinopiskelun tueksi.

  Tasosuoritukset
  Estradassa on mahdollista suorittaa Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton määritysten mukaisia tasosuorituksia. Tasosuoritusten tekeminen vaatii pitkäjänteistä ja säännöllistä harjoittelua. Mikäli oppilas on kiinnostunut tasosuorituksista, hän saa lisätietoja omalta opettajaltaan.

  Musiikin varhaiskasvatus

  Yhteissoitto