Musiikin perusteet

Mitä ja miksi?
Musiikin perusteiden tunneilla opiskellaan mm. seuraavia asioita:
 • perussyke, rytmikuviot, tahtiosoitus ja tahtilaji
 • säveljonon eli asteikon rakenteen hallinta
 • melodian perusrakenteet, sävelvälit eli intervallit
 • tavallisimmat asteikot sekä sävellajit ja niiden etumerkinnät
 • melodian ja rytmin luku- ja kirjoitustaito
 • uuden nuottikuvan purkaminen soivaksi musiikiksi
 • musiikissa käytettävä sanasto ja merkit, musiikin peruskäsitteet
 • sointu, myöhemmin myös sointujen kirjoitus, lukeminen ja käsittely
 • yleinen musiikin tuntemus, musiikin kuuntelu ja kuvailu
 • musiikin muoto, sen rakennuspalikat

 • Kuulostaako monimutkaiselta? Ei haittaa, tunneilla näitä saloja selvitellään yhdessä! Aikaa on paljon, koska jokaiselle perustasokurssille on varattu aikaa kaksi vuotta. Tässä hommassa ei tarvitse olla kiire!

  Teemme töitä yhdessä laulaen, taputtaen ja naputtaen, lukien ja kirjoittaen, kuunnellen . toisinaan myös konsertissa. Kaikki tämä tähtää soittoharrastuksesi tukemiseen ja vahvojen työkalujen rakentamiseen, joiden avulla musiikin harrastamisesi voi olla helpompaa ja entistä monipuolisempaa. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on laajentaa kuvaasi musiikista ja sen tekijöistä. Yhdessä musisoimiseen tarvitset yhteisen kielen, monenlaisia tietoja ja käytännön taitoja, joita voit oppia soittotuntien lisäksi musiikin perusteiden tunneilla.

  Musiikin avaimet -ryhmien kuvaukset

  Musiikin avaimet 1a
 • 9-11-vuotiaille musiikin perusteiden vasta-alkajille tai valmentavan kurssin käyneille
 • Ryhmäkoko: max 14
 • Kesto: 1 lukuvuosi
 • Aiheita ja tavoitteita:
 • musiikin perusteiden perustason 1 aiheita monipuolisin työtavoin (sävelnimet, intervallit, sävellajit ja etumerkinnät, säveltapailu, musiikin muoto)
 • musiikin luku- ja kirjoitustaidon pohjan luominen kuulonvaraisen harjoittelun kautta kirjallisiin tehtäviin, ts. rytmikuvioiden sekä absoluuttisten ja relatiivisten sävelnimien tunnistaminen, merkitseminen ja lukeminen
 • musiikin elämyksellinen ja tietoinen kuunteleminen sekä tunnilla että itsenäisesti tehtävien kuuntelutehtävien avulla sävelkorvan ja rytmitajun kehittäminen

 • Musiikin avaimet 1b
 • Musiikin avaimet 1a -kurssin käyneille oppilaille
 • Ryhmäkoko: max 14
 • Kesto: 1 lukuvuosi
 • Aiheita ja tavoitteita:
 • Musiikin avaimet 1a -kurssin jatkokurssi
 • 1a -kurssilla opittujen tietojen ja taitojen syventämistä ja kehittämistä edelleen aiheiden sisältöä laajentaen sekä harjoitusten ja ohjelmiston vaikeustasoa kasvattaen
 • mahdollisuus musiikin perusteiden Perustaso 1 -suorituksen tekemiseen kurssin lopuksi

 • Musiikin avaimet 1
 • yksivuotinen Musiikin avaimet 1a- ja 1b-kurssit yhdistävä kurssi
 • 12 vuotta täyttäneille
 • Ryhmäkoko: max 14

 • Musiikin avaimet 2
 • Musiikin avaimet 1a- ja 1b-kurssit käyneille oppilaille
 • musiikin perusteiden perustason 2 sisältöjä
 • Musiikin varhaiskasvatus

  Yhteissoitto