Piano

Tavoitteet ja sisältö
 • soittimeen tutustuminen
 • soittoasennon löytäminen
 • soittotekniikan oppiminen
 • nuotinluvun perusteet sekä nuoteista soittaminen
 • sävelkorvan kehittäminen
 • korvakuulolta soittamisen perusteet sekä musiikkikappaleen hahmottaminen kokonaisuutena ilman nuotteja
 • musiikin peruskäsitteiden oppiminen ja niiden monipuolinen hallitseminen soittaessa
 • oppia ymmärtämään musiikkia
 • oppia soittamaan musikaalisesti ja ilmaisemaan itseään musiikin avulla
 • oppia luomaan omaa musiikkia
 • tutustuminen eri tyylien ja tyylikausien musiikkiin
 • valmentautuminen mahdollisiin tasosuorituksiin harjoittelemalla siihen kuuluvaa ohjelmistoa
 • tasokurssien sisällössä vaaditaan asteikot, kolmisoinnut ja kadenssit sekä runsaasti musiikkia eri tyylikausilta
 • esiintymisvalmennus ja esiintymistaito
 • esiintyminen 1-2 matineassa tai luokkakonsertissa lukukauden aikana
 • esiintyminen voi olla säestystehtävä tai oma solistinen esiintyminen
 • musiikin teorian perusteiden tuntemus ja sen soveltaminen käytännössä
 • vapaa säestys
 • vapaan säestyksen perusteet opitaan tuttujen laulujen kautta
 • sointumerkeistä soittaminen
 • improvisointi
 • vapaalle säestykselle on omat tasosuoritusvaatimukset
 • yhteismusisointivalmennus
 • soittaminen nelikätisesti
 • toimiminen säestystehtävissä
 • soittaminen yhdessä muiden kanssa erilaisissa kokoonpanoissa
 • Yleinen opetussuunnitelma

  Soitinkohtaiset opetussuunnitelmat
  Jokaisessa soittimessa opetuksen tavoitteita ja sisältöjä painotetaan kunkin oppilaan omien lähtökohtien ja mielenkiinnon mukaan. Ensiarvoisen tärkeää on, että oppilaalla on mahdollisuus säännölliseen kotiharjoitteluun. Tämä edellyttää, että oppilaalla on kotona:
 • soitin
 • nuottiteline
 • harjoittelemiseen vaatima rauha

 • Estrada järjestää oppilailleen maksutonta musiikin perusteiden opetusta, jota suositellaan soitinoppilaille soitinopiskelun tueksi.

  Tasosuoritukset
  Estradassa on mahdollista suorittaa Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton määritysten mukaisia tasosuorituksia. Tasosuoritusten tekeminen vaatii pitkäjänteistä ja säännöllistä harjoittelua. Mikäli oppilas on kiinnostunut tasosuorituksista, hän saa lisätietoja omalta opettajaltaan.

  Musiikin varhaiskasvatus

  Yhteissoitto