Rummut — Pop/Jazz

Rumputunneilla
 • opetellaan rummuston oikeanlaista käsittelyä
 • opetellaan perustekniikkaharjoituksia käsille ja jaloille
 • opetellaan merkintätavat rummuille

 • Suositeltava aloitusikä on 9 vuodesta ylöspäin. Oppilaat ostavat opettajan opastuksella omat rumpukapulat, joiden avulla voi harjoitella kotona, vaikkei rumpusettiä omistaisikaan. Opettajalta voi kysyä neuvoa myös rumpusetin hankkimisessa.


  Opetuksen tavoitteet
 • antaa opiskelijalle perustiedot ja valmiudet rumpujensoiton alkeisiin
 • kehittää instrumentin hallintaa sekä tukea ja ohjata musiikillista ilmaisua
 • luoda valmiudet sujuvaan muotinlukutaitoon ja yhtyetoimintaan sekä tutustuttaa oppilas afro-amerikkalaisen musiikin eri tyylilajeihin
 • rohkaista oppilasta henkilökohtaiseen harjoitteluun sekä aktiiviseen musiikin kuunteluun


 • Opetuksen sisältö
  Tunneilla opetellaan kontrolloidusti seuraavia asioita:
 • rummuston käsittely ja sijoitus
 • istuma-asento, ryhti, luonnollisuus ja rentoutuneisuus
 • perustekniikkaharjoituksia käsille ja jaloille
 • harjoitusmetodeja
 • säestysrytmiharjoituksia, myös äänitteiden ja komppisektion kanssa
 • merkintätavat rummuille
 • nuotinluku- ja kirjoitustehtäviä
 • prima vista -harjoituksia
 • vispilänsoiton harjoittelu
 • Yleinen opetussuunnitelma

  Soitinkohtaiset opetussuunnitelmat
  Jokaisessa soittimessa opetuksen tavoitteita ja sisältöjä painotetaan kunkin oppilaan omien lähtökohtien ja mielenkiinnon mukaan. Ensiarvoisen tärkeää on, että oppilaalla on mahdollisuus säännölliseen kotiharjoitteluun. Tämä edellyttää, että oppilaalla on kotona:
 • soitin
 • nuottiteline
 • harjoittelemiseen vaatima rauha

 • Estrada järjestää oppilailleen maksutonta musiikin perusteiden opetusta, jota suositellaan soitinoppilaille soitinopiskelun tueksi.

  Tasosuoritukset
  Estradassa on mahdollista suorittaa Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton määritysten mukaisia tasosuorituksia. Tasosuoritusten tekeminen vaatii pitkäjänteistä ja säännöllistä harjoittelua. Mikäli oppilas on kiinnostunut tasosuorituksista, hän saa lisätietoja omalta opettajaltaan.

  Musiikin varhaiskasvatus

  Yhteissoitto