Viulu

Opetuksen tavoitteet
 • Soittimen rakenteen ja toimintaperiaatteen tunteminen
 • Soittamaan oppiminen ja instrumentin monipuolinen hallinta
 • Nuotinlukutaidon oppiminen ja kehittäminen, sekä prima vista -soitto
 • Erityylisen musiikin soittaminen
 • Yleisölle esiintyminen mahdollisimman usein
 • Harjoittelemaan oppiminen, sekä erilaisten harjoittelutapojen tunteminen ja soveltaminen
 • Sävelkorvan kehittäminen
 • Yhteissoitto
 • Ulkoa soittaminen
 • Korvakuulolta soittaminen
 • Oppilaan kiinnostuksen lisääminen musiikkia kohtaan
 • Yleinen opetussuunnitelma

  Soitinkohtaiset opetussuunnitelmat
  Jokaisessa soittimessa opetuksen tavoitteita ja sisältöjä painotetaan kunkin oppilaan omien lähtökohtien ja mielenkiinnon mukaan. Ensiarvoisen tärkeää on, että oppilaalla on mahdollisuus säännölliseen kotiharjoitteluun. Tämä edellyttää, että oppilaalla on kotona:
 • soitin
 • nuottiteline
 • harjoittelemiseen vaatima rauha

 • Estrada järjestää oppilailleen maksutonta musiikin perusteiden opetusta, jota suositellaan soitinoppilaille soitinopiskelun tueksi.

  Tasosuoritukset
  Estradassa on mahdollista suorittaa Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton määritysten mukaisia tasosuorituksia. Tasosuoritusten tekeminen vaatii pitkäjänteistä ja säännöllistä harjoittelua. Mikäli oppilas on kiinnostunut tasosuorituksista, hän saa lisätietoja omalta opettajaltaan.

  Musiikin varhaiskasvatus

  Yhteissoitto