Jazz

Jazz on rytmikäs ja monipuolinen tanssilaji. Sen juuret ovat afrikkalaisessa kulttuurissa, josta se on muovautunut mm. amerikkalaisen viihdekulttuurin kautta omaksi tekniseksi tanssilajikseen. Lajille tunnusomaista on isolaatio eli eriyttäminen, jossa kehonosia pyritään liikuttamaan toisistaan riippumatta. Tunnit sisältävät myös mm. rytmi- ja koordinaatioharjoitteita, lihasvoimaa ja notkeutta kehittäviä perussarjoja, tilan läpi liikkuvia askelsarjoja, sekä piruettiharjoituksia. Tunnilla tehdään lisäksi eri tyylisiä tanssisarjoja. Tärkeää itse liikkeen lisäksi on eläytyminen ja ilmaisu. Jazztanssi on vaihtoehto baletin ja nykytanssin tekniikoille. Jazz-tanssista saa tarpeellista tekniikkaa myös muihin tanssimuotoihin, kuten street-lajeihin. Tekniikkaa apuna käyttäen päästään helpommin mukaan ilmaisulliseen, turvalliseen, tehokkaaseen, sekä kaikkein tärkeimpään, eli hauskaan tanssin tekemiseen.

Lähtökohtana on, että oppilas kehittää tanssiteknisiä taitojaan, ilmaisuvoimaansa, esiintymistaitoaan sekä oppii tanssilajien terminologiaa. Kehonhuolto ja kehontuntemuksen parantaminen kuuluvat luontevana osana tanssituntien sisältöön.

Tanssia aikuisille