Lattarit

Tunneilla opetellaan eri lattaritansseja lapsille ja nuorille sopivaan tyyliin. Käydään läpi mm. salsan, cha-chan sekä merenquen perusaskelistoa, tehdään koordinaatioharjoituksia sekä harjoitellaan tanssilajille tyypillistä ilmaisua. Lämmittely- ja tekniikkaosioiden jälkeen tehdään koreografisia tanssisarjoja. Painotetaan tanssin ilon ja energisen liikekielen löytämistä. Musiikkina käytetään vaihtelevasti sekä vanhaa että uutta lattarimusiikkia. Tunneilla tanssitaan ilman paria.

Opetuksen tavoitteena on tuottaa tanssin iloa, parantaa kehon tuntemusta ja hallintaa sekä kehittää rytmiikkaa, motoriikkaa, koordinaatiota, tanssin perustekniikkaa ja esiintymistaitoa. Itsetunnon ja -luottamuksen kehittäminen on keskeisessä osassa. Opetuksen tavoitteena on myös kehittää oppijan omaa taiteellista ja tanssiteknistä ilmaisua. Oppilas oppii tekemään itse pieniä tanssisarjoja ja sooloja ohjeistetun improvisaation avulla.

Lähtökohtana on, että oppilas kehittää tanssiteknisiä taitojaan, ilmaisuvoimaansa, esiintymistaitoaan sekä oppii tanssilajien terminologiaa. Kehonhuolto ja kehontuntemuksen parantaminen kuuluvat luontevana osana tanssituntien sisältöön.

Tanssia aikuisille