TANSSI

Showtanssi

Opetuksen kuvaus

Showtanssi on monipuolinen esittävän tanssin laji, jossa voivat yhdistyä mitkä tahansa tanssin lajit ja tyylit. Perinteinen showtanssi on alun perin irtautunut jazztanssista, johon sekoittui muun muassa discotanssia, hip hopia, balettia, latinalaisia tansseja ja afrotanssia.

Opetukseen sisältyy lajintuntemuksen lisäksi kehonhallintaa, rytmiikka- ja koordinaatioharjoitteita. Lisäksi tehdään lihaskunto-, venyttely sekä salin poikki -harjoituksia. Erilaiset tanssisarjat ja kokonaiset koreografiat ovat keskeisessä osassa. Myös esiintyminen ja toisten esiintymisen seuraaminen ja analysointi ovat olennainen osa opetusta.

Showtanssi ei ole vain tanssimista, vaan nimen mukaisesti kyse on show’sta. Tanssisarjoja tehostetaan eläytymällä esitykseen ja pukeutumalla huomiota herättävästi. Tärkeää on ilmaisu, eläytyminen, tanssiin rohkeasti heittäytyminen sekä tunteiden välittäminen myös katsojalle. Asusteet ja musiikki auttavat tukemaan tanssin sisäistä voimaa, joka kohdistuu myös katsojien tunnetiloihin. Showtanssissa oppii hyvin tanssin perusteita kuten piruetin, erilaisia hyppyjä ja askelsarjoja.

Opetuksen tavoitteena on tuottaa tanssin iloa, parantaa kehon tuntemusta ja hallintaa sekä kehittää rytmiikkaa, motoriikkaa, koordinaatiota, tanssin perustekniikkaa ja esiintymistaitoa. Itsetunnon ja -luottamuksen kehittäminen on keskeisessä osassa. Opetuksen tavoitteena on myös kehittää oppijan omaa taiteellista ja tanssiteknistä ilmaisua. Oppilas oppii tekemään itse pieniä tanssisarjoja ja sooloja ohjeistetun improvisaation avulla.

Lähtökohtana on, että oppilas kehittää tanssiteknisiä taitojaan, ilmaisuvoimaansa, esiintymistaitoaan sekä oppii tanssilajien terminologiaa. Kehonhuolto ja kehontuntemuksen parantaminen kuuluvat luontevana osana tanssituntien sisältöön.

Lukuvuosi | 2019-2020

Syyslukukausi alkaa 19.8.
Kevätlukukausi alkaa 13.1.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2019-2020 on alkanut.

Uusi tanssisalimme on avattu Läkkitorille, Sellon läheisyyteen!

Haluatko ilmoittautua Estradaan?

Oppilaat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Otamme vastaan ilmoittautumisia koko lukuvuoden ajan. Lue lisää opiskelusta Estradassa sekä opetuksemme tavoitteista ja toimintatavoista.