Tietoa Estradasta

Miksi valita meidät?

Tavoitteistamme, arvoistamme ja toimintatavoistamme

Estradassa annetaan musiikin ja tanssin taiteen perusopetusta, varhaiskasvatusta ja aikuisopetusta. Toiminta-ajatus on herättää oppilaiden kiinnostus ja rakkaus musiikkiin, tarjota heille mahdollisuus kehittää taitojaan tavoitteellisesti ja löytää itselleen elinikäinen harrastus. Opetuksen järjestämisessä Estrada huomioi paikalliset olosuhteet ja tarpeet ja pyrkii tarjoamaan mahdollisimman monelle toimialueensa asukkaalle opiskelu mahdollisuuden. Opetusta järjestetään lapsille, nuorille ja aikuisille.

Opetuksemme perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) ja asetukseen taiteen perustopetuksesta (813/1998). Lue lisää opetussuunnitelmistamme. Tarkemmat ainekohtaiset tavoitteet voit lukea oppiaineiden sivuilta.

1.8.2018 voimaan tulleen uuden opetussuunnitelman mukainen opetus koskee 1.8.2019 jälkeen opetuksensa aloittaneita.
Musiikissa opetus aloitetaan pääosin ryhmässä, mutta myös yksityisopetus on mahdollista. Noin 2 ensimmäistä vuotta on opetussuunnitelman mukaisen START-vaiheen opetusta ja sen jälkeen oppilaat siirtyvät FOCUS-vaiheeseen, jossa opetus on  kaikilla yhdistetysti ryhmä- ja yksityisopetusta.  FOCUS-vaiheessa oppilaille suositellaan opetukseen osallistumista 2 x viikossa. Soittotunnin lisäksi oppilaille opetetaan mm. musiikin hahmotustaitoja ja yhteissoittoa.
Tanssin FOCUS-vaiheessa oppilaille suositetaan valitun tunnin lisäksi osallistumista toiselle tanssitunnille, jossa käydään läpi tanssitekniikkaa.
Estrada Opintosuunnitelma Tanssi
Estrada Opintosuunnitelma Musiikki

Monipuolista opiskelua 15 toimipisteessä Espoon alueella

Estradassa voit opiskella monipuolisesti soittoa, laulua ja tanssia. Pidämme tärkeänä sitä, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harrastaa monipuolisesti kohtuullisen lähellä kotia. Myös aikuiset ovat tervetulleita tunneille. Toimimme maantieteellisesti laajalla alueella ja haluamme tuoda opetusta myös sinne, missä muu opetustarjonta on vähäisempää. Estradalla on yhteensä 15 toimipistettä Pohjois-Espoossa, Järvenperässä, Laaksolahdessa, Espoon keskuksen alueella ja Lintuvaarassa. Estradan toimiston yhteyteen Leppävaaraan avattiin uudet opetustilat elokuussa 2016 (Läkkitorin opetuspiste), johon avattiin myös oma tanssisali (Estradasali) syyslukukaudella 2019. Järjestämme muun opetuksen lomassa myös tiiviskursseja ja leirejä.

Pääosa opetuksesta järjestetään Espoon kaupungin tiloissa. Espoon kaupunki tukee koulun toimintaa ja teemme myös yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa esim. järjestämällä Kulps-tunteja kouluihin ja Kulttuuriketjuvierailuja hoivakoteihin. Lisäksi olemme mukana järjestämässä MaxVol-bändikonsertteja ja järjestämme taiteen perusopetusta päiväkodeissa.

Opetus on taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan ja oppilaat pääsevät opiskelemaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Estradaa ylläpitää Pohjois-Espoon musiikkiyhdistys ry, jonka paikalliset vanhemmat perustivat vuonna 1982.

HipHop | Estrada

Arvomme

Estrada on turvallinen ja innostava paikka opiskella, johon jokainen on tervetullut. Toiminnassamme korostuu toisista välittäminen ja pyrkimys yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen opetuksen tuella. Perusarvojamme ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kulttuurien moninaisuuden kunnioittaminen.

Oppimiskäsitys

Me Estradassa koemme, että oppimisen ilo ja myönteiset kokemukset ovat avainasemassa oppimisen onnistumisessa. Opettajien rooli on tärkeä motivaation herättäjinä ja vanhempien tuella on myös suuri merkitys. Jatkuva harjoittelu ja kannustava arviointi ohjaavat oppilasta omassa oppimisprosessissaan.

Piano | Estrada
Estrada

Oppimisympäristö

Myös oppimisympäristön rooli on merkittävä. Sen tulee olla turvallinen, avoin ja rohkaiseva. Haluamme taiteidenvälisyyden olevan jatkuvasti läsnä ja ulotamme toimintamme myös esimerkiksi kouluihin ja hoivakoteihin.

Työtapamme

Opetuksessa käytettäviin työtapoihin vaikuttavat oppilaan ikä, aiempi harrastuneisuus ja sitoutuminen. Otamme opetuksen suunnittelussa huomioon oppilaan henkilökohtaiset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Opiskelu sisältää sekä itsenäistä että yhteistyössä muiden kanssa tapahtuvaa opiskelua. Myös opetuksen joustavuus, opettajien yhteistyö ja teknologian hyödyntäminen kuuluvat työtapoihimme.

Estrada tie-8
Tanssikaruselli / Espoon Musiikki- ja Tanssikoulu Estrada

Toimintakulttuuri

Estradassa hyvinvoinnin edellytyksiä tuetaan mm. myönteisellä ilmapiirillä, koulutuksella ja osallisuudella. Oppilaiden hyvinvointia tuetaan laadukkaalla opetuksella, jossa pyritään vahvistamaan oppilaan omia voimavaroja ja vuorovaikutustaitoja. Opettajien osalta tämä tarkoittaa yhteisen suunnittelun lisäämistä ja aktiivista vuorovaikutusta. Tavoitteena on mahdollistaa eri kulttuuritaustaisten oppilaiden osallistuminen toimintaan.

Lukuvuosi | 2022-2023

 

Syyslukukausi alkaa 22.8.2022
Kevätlukukausi alkaa 13.1.2023