Musiikki

Muskarit

Opetuksen kuvaus

Muskarissa kuunnellaan musiikkia, liikutaan ja leikitään musiikin mukaan sekä lauletaan ja soitetaan. Musiikin elementit – rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri – opetuksen keskeisen sisällön elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia, musiikin kuunteluvalmiuksia ja äänenkäyttöä sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään.


Työtavat

  • laulaminen
  • loruileminen
  • soittaminen
  • musiikin kuuntelu
  • tanssiminen ja musiikkiliikunta
  • rytmittely
  • rentoutuminen
  • musiikin integrointi muihin taiteen lajeihin

Ilmoittaudu Estradaan

Oppilaat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Otamme vastaan ilmoittautumisia koko lukuvuoden ajan. Lue lisää opiskelusta Estradassa sekä opetuksemme tavoitteista ja toimintatavoista.