MUSIIKKI

Muskarit

Opetuksen kuvaus

Muskarissa kuunnellaan musiikkia, liikutaan ja leikitään musiikin mukaan sekä lauletaan ja soitetaan. Musiikin elementit – rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri – opetuksen keskeisen sisällön elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia, musiikin kuunteluvalmiuksia ja äänenkäyttöä sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään.

Syksyllä 2020 aloitamme lisäksi uusia muskarimuotoja:

Taidemuskari
Tällä muskaritunnilla musiikki- ja taideosuus muodostavat  yhdessä monitaiteellisen kokonaisuuden.
Tanssimuskari
Tanssimuskarissa musiikki- ja tanssiosuus muodostavat yhdessä monitaiteellisen kokonaisuuden.

 


Työtavat

  • laulaminen
  • loruileminen
  • soittaminen
  • musiikin kuuntelu
  • tanssiminen ja musiikkiliikunta
  • rytmittely
  • rentoutuminen
  • musiikin integrointi muihin taiteen lajeihin

 

 

 

Lukuvuosi | 2020-2021

 

Syyslukukausi alkaa 17.8.
Kevätlukukausi alkaa 11.1.

Uusi tanssisalimme on avattu Läkkitorille, Sellon läheisyyteen!

Haluatko ilmoittautua Estradaan?

Oppilaat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Otamme vastaan ilmoittautumisia koko lukuvuoden ajan. Lue lisää opiskelusta Estradassa sekä opetuksemme tavoitteista ja toimintatavoista.