MUSIIKKI

Muskarit

Opetuksen kuvaus

Muskarissa kuunnellaan musiikkia, liikutaan ja leikitään musiikin mukaan sekä lauletaan ja soitetaan. Musiikin elementit – rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri – opetuksen keskeisen sisällön elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia, musiikin kuunteluvalmiuksia ja äänenkäyttöä sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään.


Opetuksen tavoitteet

 • herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkiin sekä tarjota lapselle onnistumisen elämyksiä
 • musiikin tiedollisten ja taidollisten valmiuksien luominen ja kehittäminen
 • kehittää lapsen luovuutta ja ilmaisutaitoa
 • tukea lapsen sosiaalista, emotionaalista, kognitiivista ja motorista kehitystä
 • Musiikkileikkikoulussa lapset jaetaan ryhmiin iän perusteella.
 • 1-2 sekä 2-3 -vuotiaiden ryhmissä musisoidaan yhdessä aikuisen kanssa. Näissä ryhmissä keskeistä musisoinnin lomassa on lapsen ja aikuisen keskeinen vuorovaikutus ja hyvän olon luominen lapselle ja aikuiselle.
 • 3-4 ja 5-6 -vuotiaiden ryhmissä lapset käyvät itsenäisesti ja näissä ryhmissä painotetaan enemmän musiikin tiedollisten ja taidollisten valmiuksien harjoittelua leikin ja iloisen tekemisen avulla. Poikkeuksena näistä ryhmistä ovat erityisesti sisaruksille tarkoitetut ryhmät, joissa vanhempien toivotaan olevan mukana.

Työtavat

 • laulaminen
 • loruileminen
 • soittaminen
 • musiikin kuuntelu
 • tanssiminen ja musiikkiliikunta
 • rytmittely
 • rentoutuminen
 • musiikin integrointi muihin taiteen lajeihin

 

 

Lukuvuosi | 2019-2020

Syyslukukausi alkaa 19.8.
Kevätlukukausi alkaa 13.1.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2019-2020 on alkanut.

Uusi tanssisalimme on avattu Läkkitorille, Sellon läheisyyteen!

Haluatko ilmoittautua Estradaan?

Oppilaat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Otamme vastaan ilmoittautumisia koko lukuvuoden ajan. Lue lisää opiskelusta Estradassa sekä opetuksemme tavoitteista ja toimintatavoista.