MUSIIKKI

Muskarit

Opetuksen kuvaus

Muskarissa kuunnellaan musiikkia, liikutaan ja leikitään musiikin mukaan sekä lauletaan ja soitetaan. Musiikin elementit – rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri – opetuksen keskeisen sisällön elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia, musiikin kuunteluvalmiuksia ja äänenkäyttöä sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään.


Työtavat

  • laulaminen
  • loruileminen
  • soittaminen
  • musiikin kuuntelu
  • tanssiminen ja musiikkiliikunta
  • rytmittely
  • rentoutuminen
  • musiikin integrointi muihin taiteen lajeihin

 

 

Lukuvuosi | 2019-2020

Syyslukukausi alkaa 19.8.
Kevätlukukausi alkaa 13.1.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2019-2020 on alkanut.

Uusi tanssisalimme on avattu Läkkitorille, Sellon läheisyyteen!

Haluatko ilmoittautua Estradaan?

Oppilaat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Otamme vastaan ilmoittautumisia koko lukuvuoden ajan. Lue lisää opiskelusta Estradassa sekä opetuksemme tavoitteista ja toimintatavoista.